Om oss

Vi på Kompis Assistans i Väst

Våra personliga erfarenheter gör att vi förstår vikten av en trygg och stabil tillvaro för den personen som har en funktionsnedsättning. Vi vet hur det är att vara anhörig och behöva kämpa för rättigheter som borde vara självklara. Kompis Assistans i Väst är beläget i Mölnlycke utanför Göteborg, med verksamhet i framför allt Västsverige. Kontakta oss här om ni söker ett assistansbolag med personlig assistent i Göteborg, Borås eller Uddevalla.


Kompis Assistans i Väst

Ann-Christin Björk – Kvalitetsutvecklare

Ann-Christin Björk

Ann-Christin har under många år kämpat hårt mot myndigheter för att hennes son Anders och familjen skulle få sitt rättmätiga stöd. Hon vet hur tufft livet kan vara då man lever med en person med funktionsnedsättning. Tack vare personlig assistans och Ann-Christins kamp lever Anders, som har flera svåra flerfunktionsnedsättningar, idag ett mycket gott liv.

Ann-Christin är utbildad undersköterska (intensivvård och neurologi) och har erfarenhet från andra privata assistansföretag. Ann-Christin var med i LSS-utredingen 1994 då assistansen kom. Hon är även utbildad samtalsterapeut inom psykosyntes. Denna kunskap använder hon bland annat i personliga stödsamtal med arbetsledare, assistenter och anhöriga.

Ann-Christin ansvarar för arbetsmiljöfrågor.


Claes Andréasson Ekonomiansvarig

Claes Andréasson

Claes är utbildad inom ekonomi och juridik och har arbetat som egen företagare i större delen av sitt vuxna liv. Förutom att det är ovärderlig kompetens inom Kompis Assistans i Väst så driver Claes även ACA Ekonomi där han hjälpar andra företagare att utveckla sina företag och gör dem starka i den allt hårdare konkurrensen som är idag. Claes sitter med i ett flertal styrelser där hans ekonomiska och juridiska kunskaper kommer väl till pass. Claes har under flera år suttit med i en branschorganisation för assistansanordnare och även varit med i arbetet med LSS-utredningen som pågick i flera år.

 


Britt-Louise Sohlström – Ekonomi och Kund/personalansvarig

 

Britt-Louise är utbildad personaladministratör och har arbetat många år med personal och ekonomi. Britt-Louise har lång erfarenhet som personalansvarig där hon lett stora grupper. Britt-Louise har haft total ansvar för ett antal restauranger.


Anja Göransson - Kund/personalansvarig

Anja Göransson

Anja kommer från en verksamhet som jobbar med ungdomar med problem. Där har hon jobbat dels direkt med ungdomarna och deras familjer men har även jobbat som behandlingsansvarig. Hon har lång erfarenhet inom behandlingsarbete och personaladministration. Hon har stor kompetens i att lyssna och att lösa problem och att få flera människor att komma till konsensus och jobba mot samma mål.